Dossier omschrijving

April 2013 zijn er graafwerkzaamheden uitgevoerd aan de ringdijk van plas Vrijhoef. Het terrein staat bekend als het voormalige Margrietterrein. Hoogheemraadschap van Rijnland heeft voor deze werkzaamheden op 27 mei een keurvergunning (V56631) verleend. De vergunning is verleend nadat de werkzaamheden uitgevoerd waren. Voor de werkzaamheden is tevens een omgevingsvergunning van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk nodig. Deze vergunning is niet aangevraagd.

Omdat stichting Moeras van mening is dat hier schade aangericht is aan de natuur heeft zij bezwaar gemaakt bij het hoogheemraadschap voor verlening van de keurvergunning. Omdat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk geen omgevingsvergunning heeft verleend is geen procedure gestart tegen de gemeente. Mocht alsnog via legalisering een omgeveningsvergunning verleend worden dan zal de stichting daartegen bezwaar maken.

Acties

Datum Actie
08-07-2013 Bezwaarbrief HHRS
05-09-2013 Toelichting via e-mail
30-10-2013 Brief aan ODMH met verzoek openbaring rapport
31-10-2013 Bezwaar HHRS ongegrond verklaard