Dossier omschrijving

Voor polder Oukoop en Negenviertel wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Met name voor Oukoopsedijk 8 en 11 waar de agrarische bestemming  komt te vervallen heeft dit grote gevolgen. Op nummer 8 -de Wiltenburg- wil de huidige eigenaar een landgoed inrichten. Op grond van de provinciale Verordening Ruimte is het realiseren van een landgoed in de EHS niet toegestaan. De provincie heeft wel aangegeven onder voorwaarden bereid te zijn ontheffing hiervan te verlenen. Het bestemmingsplan wordt niet eerder vastgesteld dan dat ontheffing is verleend. Een landgoed maakt het mogelijk 4 extra woningen te bouwen. Vanwege de economische haalbaarheid is tevens het plan het bouwen van een vijfde woning toe te staan. De vijfde woning staat geprojecteerd in EHS-gebied. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft onderzoek gedaan waaruit blijkt dat het realiseren van een landgoed in de EHS en Natura 2000-gebied mogelijk is, omdat er geen negatieve effecten optreden ten aanzien van de beoogde natuurwaarden. De inrichting en het gebruik van het gebied is juist ten behoeve van de natuurwaarden.