De Reeuwijkse Plassen

Een uniek stukje Nederland midden in het Groene Hart. Een veelzijdig waterrijk gebied met een grote cultuurhistorische waarde. De grootschalige turfwinning heeft gezorgd voor een karakteristiek landschap, met uitgestrekte plassen, lange bebouwing- en wegenlinten en eilanden. Het gebied kent een grote diverse diversiteit aan flora en fauna. De plassen zijn het broed- en voedselgebied voor vele soorten watervogels, de polderweilanden herbergen talloze weidevogels, de geriefbosjes zijn ideaal voor roofvogels. In het water leven veel amfibieƫn en het is een paarplaats voor vissen. De slootkanten zijn een ideale plek voor vele soorten wilde planten. Maar die natuur is helaas kwetsbaar en staat constant onder druk.

Natuurwaarden

Om de belangen van de natuur en het landschap in het plassengebied te behartigen is Stichting Moeras opgericht. Moeras bestaat uit een aantal bezorgde bewoners uit het Reeuwijkse plassengebied. Zij zagen dat de natuurwaarden in de praktijk vaak het onderspit delven voor economische belangen. Moeras kiest daarom onomwonden uitsluitend voor het behouden van de natuur en de landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

Wetgeving

Helaas zijn de natuur- en cultuurhistorische waarden van de Reeuwijkse Plassen in de loop der jaren flink aangetast. Beelden van enkele decennia geleden maken dit pijnlijk duidelijk. Moeras laat in beelden zien hoe het ontheffingsbeleid de natuur en het landschap verder onder druk heeft gezet. Moeras wil haar doel bereiken door te procederen tegen verleende vergunningen die indruisen tegen behoud van natuur en landschap in het Reeuwijkse plassengebied. Moeras maakt duidelijk hoe de wetgeving effectief ingezet kan worden om de natuur en het landschap te behouden. Want een moeras is een vruchtbare voedingsbodem voor de natuur!