In artikel 2 van de statuten (8 juli 2013) van de stichting staat de doelstelling als volgt omschreven.

  1. De stichting heeft ten doel:
    1. het behoud van de natuur, landschappelijk karakter en cultuurhistorische structuren en tegengaan van de verstedelijking in en om de Reeuwijkse Plassen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;
    2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het informeren en behartigen van de belangen van bewoners in het gebied en het gebruik van inspraakmiddelen en gerechtelijke procedures.